Domenii de activitate

Cabinetul de avocatură, prin Avocat Angelica Jurca  şi colaboratorii săi, oferă servicii de consultanţă juridică în diferite  domenii juridice, asistență  şi reprezentare juridică  în faţa  tuturor  instanţelor de judecată din România ,  precum şi în raporturile cu  orice   instituţie publică sau persoană juridică de drept public sau  privat, atât din România, cât și din alte state  ,  în scopul  apărării și satisfacerii  intereselor clienţilor săi.

Clienții cabinetului pot beneficia în funcție de drepturile și  interesele lor   și de  servicii de mediere eficiente, negociere și lobby la un înalt standard calitativ asigurat de expertiza ca mediator a d-nei avocat-mediator Angelica  Jurca.

Domenii de expertiză:

  •  Drept civil ;
  •  Drept penal ;
  •  Drept administrativ;
  •  Dreptul familiei;
  •  Dreptul muncii;
  •  Drept de proprietate şi alte drepturi reale;
  •  Drept comercial ;
  •  Drept bancar şi financiar;
  •  Metode alternative extrajudiciare de soluționare a disputelor .

FIELDS OF ACTIVITY

The law firm, through Lawyer Angelica Jurca and her collaborators, offers legal advice services in various legal fields, assistance and legal representation in front of all courts in Romania, as well as in relations with any public institution or legal person under public law or private, both in Romania and in other countries, in order to defend and satisfy the interests of its customers. The firm’s clients can benefit, depending on their rights and interests, from efficient mediation, negotiation and lobbying services at a high quality standard ensured by the expertise as mediator of the lawyer-mediator Angelica Jurca.

Areas of expertise:Civil law ; Criminal law ; Administrative law; Family law; Labor law; Property rights and other real rights; Commercial law ;Banking and financial law; Alternative out-of-court dispute resolution.