Despre Mediere

mediere

Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare  pe cale amiabilă, a conflictelor, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor, procedură alternativă de soluționare a unui conflict, extrajudiciară.

Serviciile juridice oferite de d-na Avocat Angelica Jurca s-au completat astfel cu serviciile de mediere, care au oferit clienților posibilitatea de a alege tipul de procedură juridică optimă  : judiciară /extrajudiciară   care  să asigure rezolvarea eficientă a problemelor  lor , în funcție de drepturile , necesitățile și interesele fiecăruia .

Orice tip de dispută  ivită  în raporturile de familie, de proprietate , între profesioniști, în relația victimă-agresor, în cazul în care punerea în mișcare a acțiunii penale se face la plângerea prealabilă a persoanei vătămate           ( victima)  și unde retragerea plângerii sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală , precum și în latura civilă a oricărui proces penal , în materie de  partaje, contracte, asigurări, protecția consumatorului sau malpraxis poate  fi soluționată atât de către instanța de judecată, cât și prin MEDIERE. 

Părțile pot alege medierea în orice moment al desfășurării conflictului: înainte de a acționa în instanța de judecată, după înregistrarea la instanță  a cererii de chemare în judecată , oricând în cursul judecății, inclusiv în căile de atac, chiar și în faza executării silite .