Curriculum Vitae Europass

Curriculum vitae Europass

Informații personale

Nume/Prenume

Jurca Angelica Elisabeta

Adresă

Str . Fântânele , nr . 107 A , Cod Poştal 510081 , Alba Iulia , jud . Alba

Telefon

Mobil : 0740752737

Fax

0358 566 672

E-mail

avocatangelicajurca@gmail.com

Naționalitate

Română

Data nașterii

22.06.1976

Experiență profesională

Avocat în cadrul Baroului Alba -2003 – prezent;

Mediator   –  2006 – prezent ;

Formator autorizat  de M.M.J.S. și M.E.N.  în lobby și advocacy 2018- prezent;

Membră a Uniunii Centrelor de Mediere- 2005-2013;

Vicepreședinte al Uniunii Centrelor de Mediere din România 2010-2012;

Formator  principal  în mediere – 2011- prezent;

Preşedinte al „ Asociaţiei Mediere Apulum” , Furnizor de formare profesională în domeniul medierii , autorizat de Consiliul de Mediere din  Consiliul de Mediere România prin Hotărârea Nr.1046/ 27. 10 . 2012; 2012   –  prezent,

Examinator şi evaluator al programelor şi cursurilor de formare în domeniul medierii -2013 – prezent;

Membră a Consiliului de Mediere din România şi a Comisiei permanente din
cadrul Consiliului de Consiliului Mediere din România – 2011-2013;

Membră a Consiliului  de  Mediere din România -2011-2015 ;

Managerul proiectului finanţat de Ambasada S.U.A. la Bucureşti – Secţia Afaceri Publice, program pilot de promovare a medierii ” Medierea – metodă eficientă de rezolvare a conflictelor” – 2007- 2008 ;

Manager în cadrul proiectului de finanţare europeană Phare 2004, Programul Societatea Civilă, Componenta 3- Democraţie, Drepturile Omului, Statul de drept şi independenţa justiţiei – Înfiinţarea Centrului de Mediere Alba – instrument instituţional de promovare a serviciilor de mediere adresate justiţiabililor din judeţul Alba – 2007 – 2008;

Învăţătoare în cadrul Şcolii Generale „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, 1996- 2003;

Învăţătoare în cadrul Asociaţiei „ Sprijiniţi Copiii ” Alba, 2000-2001;

EDUCAȚIE ȘI FORMARE :

Formator în lobby și advocacy autorizat de M.M.J.S. și M.E.N. – 2018;

Absolventă a Seminarului  International  „ World  Mediation  Summit „  –   Madrid , 1- 4 iulie     2014 ;  Organizator : Universidad Politehnica de Madrid  ( ETSII)

Absolventă a Seminarului  Internațional ” Negociere, Mediere, Comunicare , NLP” susținut de   William Ury, organizat de Legal Eventi Forum,  Roma, martie 2014;

Evaluator  şi  examinator al programelor de formare  în domeniul medierii organizate  în conformitate cu Standardul de formare a mediatorului şi a hotărârilor   Consiliului de Mediere din România; 2013-prezent ;

Formator principal în mediere, conform Hotărârii Consiliului de Mediere nr. 1046/27.10.2012- prezent;

Absolventă a studiilor de master „Managementul relaţiilor internaţionale şi al politicilor europene” din cadrul  Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Departamentul Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii Babeş – Bolyai – Cluj Napoca, iunie 2010;

Absolventă a studiilor de master din cadrul Universităţii „ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Disciplina: „Instituţii de drept privat”, iunie 2007;

Absolventă a studiilor de master  din  cadrul  Şcolii de Studii Academice Postuniversitare “ Ovidiu Şincai” Bucureşti, Disciplina “ Management politic”, iunie 2007

Absolventă a Cursului de pregătire ca mediator, din cadrul Programului de asistenţă, organizat  de Ambasada Statelor Unite ale Americii la  Bucureşti  şi Ministerul   Justiţiei din România , în cadrul Centrului Pilot de Mediere , Craiova, iunie 2005;

Absolventă a Institutului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor, promoţia 2005, din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, Bucureşti;

Absolventă a Facultăţii de Drept, profilul Ştiinţe Juridice, Specializarea – Drept, din cadrul Universităţii Babeş – Bolyai, Cluj Napoca, promoţia 2002, licenţiată cu lucrarea: „ Libertatea de exprimare şi liberul acces la informaţia de interes public”;

Absolventă a Colegiului Pedagogic „ Gh. Şincai”, Blaj, specializarea învăţătoare – educatoare, promoţia 1995;

Articole de specialitate

I. Articolele publicate în revista on-line „ Juridice”, în data de 23    noiembrie 2013     ” Informarea cu privire la avantajele  medierii,  procedură prealabilă obligatorie  înaintea sesizării instanţei de judecată”  ;

II.   Articolul cu titlul „Şedinţa de informare  privind avantajele medierii -obligaţie  judiciară„ publicat în revista   profesiilor liberale „Legal Magazin„   iulie 2014;

III. Manualul de curs “Soluția  ta este  medierea “; – instituție și activitate  juridică  reglementată de art. 3 , lit. f din legea 51/1995,- privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat coroborat cu Legea 192/2006., manual de formare în domeniul medierii,  care a stat la baza formării a peste 400 de avocați și  mediatori români.- 2011

IV. Elaborarea formularisticii  aferentă realizării procedurii de     mediere, utilizate ca suport teoretic în cadrul cursurilor de formare inițială a mediatorilor,    desfășurate în cadrul Asociației  “Mediere Apulum”.

V. Elaborarea   formularisticii aferentă procedurii de mediere  în cadrul  proiectului finanţat de  Ambasada S.U.A. la Bucureşti – Secţia Afaceri Publice, program pilot de promovare a medierii ” Medierea – metodă eficientă de rezolvare a conflictelor” – 2009,   oferind  mediatorilor  din România un model de realizare a ședinței de mediere, care poate constitui un instrument  teoretic și practic util în redactarea unui Cod de Procedură a ședinței  de mediere și  Ghidul Medierii, care a fost promovat în info – chioșcurile din instanțele din raza Curții de Apel Alba Iulia.

VI. Elaborarea  Ghidului  Medierii ,  publicat în luna septembrie 2007,  într-un format color atractiv, el dovedindu-se un instrument util şi eficient de promovare şi informare cu privire la desfăşurarea medierii în România, în cadrul proiectului :  Înfiinţarea Centrului de Mediere Alba- instrument instituţional de promovare a serviciilor de mediere adresate justiţiabililor, desfășurat conform contractului:Phare 2004/016-772.01.02/03/DEM  37.

VII. Elaborarea  articolelor : ” Instituția Medierii în dreptul românesc “prezentată în conferințe profesionale  naționale organizate la Alba Iulia, Sibiu, București de către Consiliul de Mediere din România .

VIII. Elaborarea articolelor : “ Instituția Medierii în dreptul românesc “, ” Medierea -o modalitate extrajudiciară de soluționare a litigiilor utilă în relația administrației publice locale cu cetățenii ”, ” Informarea cu privire la avantajele medierii , procedură prealabilă obligatorie , înaintea sesizării instanței de judecată în litigiile civile ” prezentate în conferințe profesionale naționale organizate la Alba Iulia, Sibiu, București de către Consiliul de Mediere din România – 2013.

IX. Elaborarea articolului “Medierea prejudiciară ” prezentat în cadrul Seminarului” Medierea pentru judecători și procurori ” , desfășurat de Consiliul Superior al magistraturii , în cadrul proiectului RO24 : ” Întărirea capacității judiciare și cooperare” , proiect finanțat din fonduri norvegiene.

X. Redactarea suportului de curs pentru cursul de ” Specialist în activitatea de lobby“, autorizat de M.M.J.S. și M.E.N. -2018

XI .     Elaborarea Ghidului Asistenței Judiciare din Oficiu din România în cadrul proiectului” Accesul la sistemul juridic din perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți” – ( SIPOCA 493) – 2019;

XII. Articole în publicația JURIDICE.RO –

* Acordul de mediere – titlu executoriu . Aspecte teoretice și practice– noiembrie 2022;

* Tutela de facto și familia de sprijin- premise necesare în sprijinul persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate– iulie 2023.

Speaker   în conferințele naționale:

Informarea obligatorie cu privire la avantajele medierii “, Alba Iulia, 9 martie 2013;

Medierea – o modalitate extrajudiciară de soluționare a litigiilor utilă în relația administrației publice locale cu cetățenii” ,  Alba  Iulia, 12 aprilie 2013;

Medierea- răspunsul societății moderne la conflict ” , Timișoara, 7 noiembrie 2014;

Conflict Resolution Day ” , Cluj-Napoca 16 octombrie 2014;

Medierea între necesitate judiciară și oportunitate profesională”  –  Sibiu, septembrie 2013 ;

Medierea o soluție necesară și oportună a realității sociale din România– , București, noiembrie 2022

Speaker  în conferințe la nivel european:

Practica Medierii în Uniunea Europeană ” , seminar organizat în cadrul proiectului de finanțare nerambursabilă Phare 2004/016-772.01.02./03/DEM 37, unde am conferențiat  alături de Rupert Wackerle și Patricia Velikay, experți internaționali în mediere care au oferit consultanță Ministerului Justiției în redactarea Legii 192/2006 privind medierea-   Alba  Iulia, 26-27 noiembrie 2007, Alba  Iulia;

Medierea pentru judecători și procurori ”  conferință organizată de Consiliul Superior al Magistraturii ,  în cadrul Norvegian Financial Mechanism 2009-2014- Programul RO 24- ” Întărirea capacității judiciare și cooperare” ,  București , 13-14 noiembrie 2014.

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare

Nivel european(*)

Înțelegere

Vorbire

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs

Engleză

B1

B2

B1

B1

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de iniţiativă, comunicare, capacitate de muncă în echipă, experienţă îndelungată în domeniul relaţiilor  inter-umane, adaptabilitate în faţa unor situaţii noi, rezistență la un nivel de sarcini ridicat, îndeplinit în condiții de presiune.

Competenţe şi aptitudini organizatorice:

Capacitate de organizare a grupurilor profesionale în vederea îndeplinirii unor obiective profesionale pe  termen scurt, mediu și lung.

Competenţe şi aptitudini tehnice

Abilităţi de utilizare a computerului; proiectorului, echipamente IT de comunicare;

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Abilităţi complexe  de utilizare a computerului; proiectorului, echipamente IT de comunicare;

Alte competenţe şi aptitudini:

Permis de conducere

Permis de conducere, Categoria B