Avantajele medierii

mediere

În comparație  cu soluționarea problemei de către o instanță de judecată   , medierea oferă următoarele avantaje:

*     Timp redus de soluționare a problemei

În timp ce într-o instanță de judecată un proces poate dura ani  până la pronunțarea  unei hotărâri definitive, prin procedura medierii se poate ajunge la încheierea acordului de mediere în câteva ore sau câteva zile. Pentru participarea la o mediere vă puteți programa în maxim 3  zile, iar primul termen de judecată poate fi stabilit în câteva luni.

*    Confidenţialitate

Cele mai multe proceduri şi documente în instanţa de judecată sunt accesibile publicului spre deosebire de mediere unde toată informația prezentată de părți mediatorului este  confidenţială. Sesiunile de mediere sunt exclusiv  private,  nu există “ consemnări publice” ca în instanţele de judecată , iar ceea ce se  spune într-o ședință de  mediere nu poate fi utilizat ulterior în nicio instanță de judecată  . Ședințele de mediere se desfășoară într-un mediu prietenos, confortabil-biroul mediatorului, ședințele de judecată în spații publice lipsite de confort.

*       Costuri optime

Medierea nu necesită plata taxelor judiciare de timbru, onorariul mediatorului fiind rezonabil, prezenţa avocaţilor fiind  opţională pentru părţi.

*      Acordul de mediere a cărui legalitate este atestată  de către un avocat reprezintă  titlu executoriu

În marea majoritate a situațiilor juridice( cu excepția contractelor de vânzare-cumpărare, donații etc )    se poate încheia un acord de mediere care să fie prezentat unui avocat pentru verificarea și atestarea  legalității, devenind titlu executoriu, astfel că în caz de nerespectare a acordului părțile pot executa direct partea care nu respectă acordul, fără să mai fie nevoie să se adreseze instanței de judecată.

*      Corectitudine și previzibilitate

În mediere , părţile își  concep soluţia disputei  în acord cu nevoile și interesele lor  comune,  fără ca jurisprudenţa, judecătorul sau legiuitorul să  impună rezolvarea problemei lor .

*      Flexibilitate

În mediere,  se poate  dezvolta orice aspect legat de dispută,  care  este  important pentru părţi . De exemplu, la medierea unui divorţ, un cuplu poate depăşi reglementările legale stricte cu privire la partajul bunurilor şi stabilirea custodiei copiilor şi să găsească o înţelegere care în mod normal n-ar fi hotărât-o judecătorul.

*       Stresul redus

Pentru multe persoane, participarea la procedurile judiciare generează temere şi disconfort. Părţile sunt obligate să participe  la  proceduri complicate , riguroase , cu  un scenariu de genul “ câştigătorul ia totul” şi intervine  frustrarea de a fi dependent de un sistem unde se vorbeşte practic o limbă străină plină de termeni ciudaţi. Medierea se desfășoară  într-un  limbaj  accesibil   şi este condusă în cea mai mare parte chiar de părţile în dispută.

*      Succesul

Mediatorii independenţi şi serviciile de mediere relevă că în mai mult de 4  din 5 cazuri părţile sunt capabile să soluţioneze aspectele disputei, spre satisfacţia lor reciprocă.