Publicaţii

  • Articolele publicate în revista on-line „ Juridice”, în data de 23 noiembrie 2013 „ Informarea cu privire la avantajele medierii, procedură prealabilă obligatorie înaintea sesizării instanţei de judecată” ;
  • Articolul cu titlul „ Şedinţa de informare privind avantajele medierii -obligaţie judiciară „ publicat în revista profesiilor liberale „ Legal Magazin „ iulie 2014
  • Elaborarea Manualului de curs ” Soluția ta este medierea “, manual de formare în domeniul medierii, care a stat la baza formării a peste 200 de avocați și mediatori români. -2011
  • Elaborarea formularisticii aferentă realizării procedurii de mediere, utilizate ca suport teoretic în cadrul cursurilor de formare inițială a mediatorilor, desfășurate în cadrul Asociației ” Mediere Apulum”- furnizor autorizat de formare profesională în domeniul medierii- 2011
  • Elaborarea formularisticii aferentă procedurii de mediere în cadrul proiectului finanţat de Ambasada S.U.A. la Bucureşti – Secţia Afaceri Publice, program pilot de promovare a medierii ” Medierea – metodă eficientă de rezolvare a conflictelor”. – 2009.
  • Elaborarea Ghidului Medierii , publicat în luna septembrie 2007, instrument util şi eficient de promovare şi informare cu privire la desfăşurarea medierii în România, în cadrul proiectului : ”Înfiinţarea Centrului de Mediere Alba- instrument instituţional de promovare a serviciilor de mediere adresate justiţiabililor”, desfășurat conform contractului:Phare 2004/016-772.01.02/03/DEM 37, care a fost promovat în info – chioșcurile din instanțele din raza Curții de Apel Alba Iulia.
  • Elaborarea articolelor : “ Instituția Medierii în dreptul românesc “, ” Medierea -o modalitate extrajudiciară de soluționare a litigiilor utilă în relația administrației publice locale cu cetățenii ”, ” Informarea cu privire la avantajele medierii , procedură prealabilă obligatorie , înaintea sesizării instanței de judecată în litigiile civile ” prezentate în conferințe profesionale naționale organizate la Alba Iulia, Sibiu, București de către Consiliul de Mediere din România – 2013 .
  • Elaborarea articolului “Medierea prejudiciară ” prezentat în cadrul Seminarului” Medierea pentru judecători și procurori ” , desfășurat de Consiliul Superior al magistraturii , în cadrul proiectului RO24 : ” Întărirea capacității judiciare și cooperare” , proiect finanțat din fonduri norvegiene.
  • Redactarea suportului de curs pentru cursul de ” Specialist în activitatea de lobby“, autorizat de M.M.J.S. și M.E.N. -2018
  • Elaborarea Ghidului Asistenței Judiciare din Oficiu din România în cadrul proiectului” Accesul la sistemul juridic din perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți” – ( SIPOCA 493) – 2019