Despre noi

Cabinetul Individual de Avocatură a cărui activitate este coordonată de Avocatul titular Angelica Jurca a dobândit o valoroasă și semnificativă experiență în soluționarea unor cauze complexe din domeniile sale de expertiză.

Activitatea cabinetului se fundamentează pe abordarea cu seriozitate şi rigurozitate  a oricărei  probleme de natură juridică a clienților săi , care este  analizată   temeinic şi cu o maximă responsabilitate.  Confidenţialitatea, în relaţia client-avocat, reprezintă  unul dintre principiile care stau la baza activităţii profesionale a cabinetului,  relaţia de colaborare  fiind  bazată pe  încredere reciprocă, loialitate şi sinceritate.

Obiectivul cabinetului  nostru este acela de a identifica  soluţii și mijloace juridice eficiente şi realiste, în raport de interesele și nevoile  cu care se confruntă fiecare client ,   oferindu-le  idei şi opinii  juridice optime ,   în vederea  soluţionării  favorabile  a cauzelor încredințate.

Cabinetul are un portofoliu diversificat și vast  de clienţi, atât persoane fizice cât şi persoane juridice de drept public și privat  , remarcându-se printr-un  număr semnificativ de cauze, din  variate domenii , soluţionate cu succes, de-a lungul a 2 decenii.

ABOUT US

The Individual Law Firm whose activity is coordinated by the titular Lawyer Angelica Jurca has acquired a valuable and significant experience in solving complex cases in its fields of expertise. The activity of the firm is based on the serious and rigorous approach of any legal issue of its clients, which is analyzed thoroughly and with maximum responsibility. Confidentiality between the client-lawyer , is one of the principles underlying the professional activity of the firm, the collaboration relationship being based on mutual trust, loyalty and sincerity.

The objective of our office is to identify efficient and realistic legal solutions and means in relation to the interests and needs faced by each client, giving them optimal legal ideas and opinions in order to favorably solve the entrusted cases. The firm has a diversified and vast portfolio of clients, both individuals and legal entities under public and private law, notable for a significant number of cases in various fields, successfully resolved over 2 decades.